Go to ...
RSS Feed

Uroczystości religijne

Warta przy Grobie Pańskim w różnych latach

zdjęcia ze zbiorów dh. Kazimierza Mielnickiego

zdjęcia ze zbiorów dh. Kazimierza Mielnickiego