Życzenia dla naszych Strażaków.

sobota 4 maja 2019 r.

Międzynarodowy Dzień Strażaka 2019

Z Okazji Dnia Strażaka składam Wszystkim Druhnom i Druhom z Ochotniczych Straży Pożarnych słowa serdecznych podziękowań za wzorowe wypełnianie obowiązków.
Niech Wasza praca przynosi wam satysfakcję i społeczne uznanie.
Jesteście przykładem, jak w dzisiejszych czasach można i należy godnie sprawować swoje obowiązki.
Życzę bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji!
Należą Wam się ogromne podziękowania za poświęcenie w ochronie życia i mienia ludzkiego, za zaangażowanie i gotowość do niesienia pomocy.
Niech idee czerpane bezpośrednio od patrona strażaków, Św. Floriana, przyświecają Wam zawsze.

Józef Zdybel administrator strony.